Chữ ký số

Phần mềm kê khai thuế qua mạng hay còn lại là (chữ ký số) bắt buộc sử dụng để nộp thuế , chắc hẳn đây không còn xa lạ với các Doanh nghiệp tại nước ta, rất tiện lợi, dễ sử dụng, không phải đi lại chờ đợi nộp thuế hay đóng tiền thuế, THT xin giới thiệu chi phí hợp lý:

Bảng giá (chữ ký số) phần mềm kê khai thuế qua mạng:

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

Đăng ký mới

Giá chứng thư số

1.280.000

2.180.000

3.080.000

Giá Token

550.000

550.000

Miễn phí

TỔNG

1.830.000

2.730.000

3.080.000

Giảm giá còn

1.500.00

2.530.000

2.600.000

Gia hạn

Giá chứng thư số

1.280.000

2.180.000

2.880.000

Giảm giá còn

1.400.000

2.430.000

2.500.000

Tổng thời gian sử dụng (tháng)

12

24

36

Phí trên đã bao gồm 10% thuế VAT

Chia sẻ: