Đăng ký bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI - BHYT - KHAI BÁO THUẾ TNCN

 Số lượng lao động                                                                       Phí dịch vụ (đ/tháng)

 Dưới 5 lao động                                                                                     2.000.000

Từ 6 đến 10 lao động                                                                    350.000 (vnđ/1 LAO ĐỘNG)

Từ 11 đến 20 lao động                                                                   300.000(vnđ/1 LAO ĐỘNG)

Từ 21 đến 30 lao động                                                                   250.000(vnđ/1 LAO ĐỘNG)

Từ 31 đến 100 lao động                                                                  200.000(vnđ/1 LAO ĐỘNG)  

Trên 100 lao động                                                                                  THỎA THUẬN

 

Các trường hợp báo tăng, báo giảm, chốt sổ, thai sản, chuyển quận theo thỏa thuận

Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%)

Chia sẻ: