KHỞI ĐẦU

NỘI DUNG

THỜI GIAN

CHI PHÍ THỰC HIỆN

  1. Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp GPKD
  2. Soạn, nộp và nhận kết quả GPKD
  3. Đăng bố cáo doanh nghiệp
  4. Khắc con dấu tự động
  5. Soạn, nộp và nhận kết quả mẫu dấu

3 - 5 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật và ngày lễ)

1.300.000 VNĐ

 

Các gói dịch vụ khác
KHỞI ĐẦU
1.300.000VNĐ

Đánh giá: Nhanh và tiết kiệm

(Phí trên bao gồm lệ phí nhà nước, phí đăng bố cáo, khắc con dấu và chưa bao gồm VAT)

THƯƠNG GIA
2.300.000VNĐ

Đánh giá: Nhanh và thuận lợi

(Phí trên bao gồm lệ phí nhà nước, phí đăng bố cáo, khắc con dấu và chưa bao gồm VAT)

THÀNH TỰU
3.850.000VNĐ

Đánh giá: Nhanh và ổn định

(Phí trên bao gồm lệ phí nhà nước, phí đăng bố cáo, khắc con dấu và chưa bao gồm VAT)

VỮNG CHẮC
4.800.000VNĐ

Đánh giá: Nhanh, ổn định và siêu tiết kiệm

(Phí trên bao gồm lệ phí nhà nước, phí đăng bố cáo, khắc con dấu và chưa bao gồm VAT)

TRỌN GÓI KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ