Thành lập chi nhánh / VPĐD / ĐĐKD

Nếu bạn đang lo lắng vì muốn thay đổi Giấy phép kinh doanh và những rắc rối về vấn đề pháp lý mà không biết phải làm thế nào, hãy liên hệ với THT. THT nhận tư vấn, hỗ trợ tận tình cho bạn các vấn đề pháp lý liên quan đến thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp đến những vấn đề liên quan đến cơ quan thuế.

THT cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp với các nội dung sau:

 • Thay đổi người đại diện pháp luật/ chủ sở hữu, chức danh người đại diện.
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
 • Thay đổi giám đốc chi nhánh/ VPĐD
 • Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl công ty TNHH 1 thành viên
 • Thay đổi chủ sở hữu + Đdpl doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi thông tin CMND
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN – TNHH – CP
 • Thành lập chi nhánh/ VPĐD/ ĐĐKD
 • Tạm ngưng hoạt động công ty
 • Giải thể chi nhánh (Trả dấu/ Xin xác nhận không khắc dấu + trả giấy phép)
 • Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website (đã đăng ký)….

Gửi thông tin vào email: dangkygiayphepkinhdoanh.vn@gmail.com

 • Bản scan/chụp GPKD, hoặc mã số thuế doanh nghiệp
 • Nội dung cần thay đổi

Chi phí thực hiện: 400.000 VNĐ (lệ phí nhà nước 400.000 VNĐ)

Thời gian: 3-4 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đăng ký online tại đây

Bảng giá

Chia sẻ: